Δημοτικοί Σύμβουλοι (Councillors)

Η τοπική αυτοδιοίκηση του Moreland έχει 11 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται σε συγκεκριμένες περιοχές του δήμου που αποκαλούνται εκλογικές περιφέρειες. Ο Δήμος Moreland έχει τρεις εκλογικές περιφέρειες. Τη Βορειοανατολική και Βορειοδυτική εκλογική περιφέρεια που εκλέγουν τέσσερις δημοτικούς συμβούλους η κάθε μια και τη Νότια εκλογική περιφέρεια που εκλέγει τρεις δημοτικούς συμβούλους, 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται για θητεία τεσσάρων ετών. Οι εκλογές για το τρέχον Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκαν το Οκτωβρίου του 2012. Οι επόμενες Δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 Οκτωβρίου του 2016.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Moreland είναι:

Βορειοδυτική Εκλογική Περιφέρεια (North-West Ward)

 • Cr Oscar Yildiz JP
 • Cr John Kavanagh
 • Cr Helen Davidson
 • Cr Lita Gillies

Βορειοανατολική Εκλογική Περιφέρεια (North-East Ward)

 • Cr Sue Bolton
 • Cr Rob Thompson
 • Cr Michael Teti
 • Cr Lenka Thompson

Νότια Εκλογική Περιφέρεια (South Ward)

 • Cr Lambros Tapinos
 • Cr Samantha Ratnam
 • Cr Meghan Hopper

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των εκλογικών τμημάτων συζητούν ευχαρίστως κάθε θέμα. Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Moreland είναι διαθέσιμοι τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Για να βρείτε ποιος είναι ο Δημοτικός σας Σύμβουλος, μπορείτε να δείτε το χάρτη πιο κάτω ή να απευθυνθείτε στο Δήμο.

Overall Ward Map

Χάρτης του Moreland με τα όρια των εκλογικών περιφερειών για τη Βορειοανατολική, Βορειοδυτική και Νότια Εκλογική Περιφέρεια.